fredag 2 september 2011

Dahlström fortfarande underground

Nyligen publicerade Sydsvenskan en genomgång av olika författares kopplingar till Malmö.* Antingen har de själva bott i staden, eller placerat sina romanfigurer där på ett eller annat sätt. Burroughs Malmöbesök nämns – ett besök som analyserats i två tidigare inlägg på Ekarkivet – och en rad andra namn dyker upp. En som däremot saknas är Sture Dahlström, vilket kan tyckas lite märkligt eftersom flera av hans karaktärer vid olika tillfällen vistas i Malmö. Dahlström själv bodde dessutom en kort tid där (i stadsdelen Slottstaden), innan han och hans fru flyttade till en nedlagd skola i Heinge utanför Lövestad.**

Antingen har Sydsvenskans kulturredaktion inte koll på Dahlströms böcker, eller gillar de helt enkelt inte dem. Oavsett vilket är det en miss att han inte omnämns. Författaren hann skriva 18 böcker och flera av dem har kommit ut i nya utgåvor, vilket är skäl nog att ge honom lite uppmärksamhet. Om än postumt.


*Sydsvenskan 28/8, 2011
**Mats Keyet, Sture Dahlström - en biografi, s 207

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar