fredag 19 juni 2009

Reportaget är på väg tillbaka

I dagens Sydsvenskan listar Tobias Regnell, redaktör för magasinet Filter, tre lästips inför semestern. Överst på listan finns inte helt förvånande reportageantologin The New Journalism av Tom Wolfe och E.W. Johnson. Kanske kan man se det som en reaktion mot den "snuttifieringsmedia" som omger oss i form av bloggar och gratistidningarnas starkt komprimerade texter. Oavsett förklaring är reportaget på väg tillbaka.

Begreppet New Journalism myntades i början av 1970-talet. Denna genre byggde på ett av journalisten omfattande utfört researcharbete. Det som emellertid gjorde stilgreppet intressant var det faktum att man lånade element från den fiktiva litteraturens värld. Som läsare får man därför ofta en känsla av att det man läser är ren fiktion.

Jag letar upp en artikel i Svenska Dagbladet publicerad 14 mars 2008. Den handlar om Filter som då var aktuella med sitt första nummer. "En av anledningarna till att profilstarka journalister möter nykomlingen med respekt är att den uppger New Journalism som inspirationskälla", skriver artikelförfattaren. "Ja, där är vi värsta bakåtsträvarna", svarar chefredaktören. Att blicka bakåt kan emellertid ibland vara en nödvändighet när behovet av förnyelse är akut. Tidningens intresse för det långa, subjektivt färgade reportaget är den främsta förklaringen till att den hyllats av kritikerna.

2006 publicerade Sydsvenskan en artikel om New Journalism skriven av journalisten Jan Gradvall. Texten fungerar som en utmärkt ingång för den som vill bekanta sig med begreppet. Artikeln visar med stor övertygelse att New Journalism har ett värde i vår tid. "Chefredaktörer i Sverige betonar ständigt vikten av att jaga nyheter och avslöjanden, men få lägger lika stor vikt vid hur dessa historier berättas", skriver Gradvall.


Läs Jan Gradvalls artikel här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar