lördag 20 mars 2010

Porträttmålare blev abstrakt konstnär efter möte med väsen

Den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944) ingick i en grupp som kallade sig De fem. Gruppen ägnade sig åt spiritistiska seanser. Det var under en sådan seans som Hilma af Klint fick ett meddelande av ett andligt väsen om att hon skulle ägna sig åt "mediumistiska målningar". Hennes konstnärskap tog en ny riktning; porträttmålaren Hilma af Klint började göra abstrakt konst.

Hilma af Klint
Hilma af Klint var ingen vanlig kvinna för sin tid. 1880 började hon sin långa utbildning till konstnär. Först på Tekniska skolan i Stockholm. Därefter en fem år lång utbildning på Konstakademin. Få människor hade på 1800-talet möjlighet att utbilda sig till yrket. Men så var också Hilma af Klint född på ett slott.

På 1910-talet bodde Hilma af Klint med sin mamma på Munsön. När hennes mamma dog lämnade Hilma ön och flyttade till Helsingborg. Mammans sjuksköterska, Thomasine Andersson, följde med på flytten. Liksom Hilma af Klint var hon intresserad av antroposofi och de två blev livskamrater. Varje år reste de till Dornach i Schweiz. Det var där som de lärde känna Rudolf Steiner, antroposofins grundare, som levde i staden. Under den här tiden introduceras Hilma af Klint för Rudolf Steiners egna konstteori. Mötet med honom gjorde så starkt intryck på henne att hon började måla i den antroposofiska andan.

Hilma, Thomasine och... Rudolf. I Schweiz. På 1920-talet. Visst skapar dessa ord intressanta bilder i huvudet? Hilma och Thomasine på ett tåg genom Europa. För att besöka Rudolf Steiner. Om man bara kunde höra vad de tre pratade om på sammankomsterna i Dornach.

Efter ett antal år i Helsingborg flyttade Hilma af Klint till Lund och bodde där i nio år. 1940 dog hennes följeslagare Thomasine. Hilma af Klint återvände till Stockholm, närmare bestämt Djursholm, där hon bodde med sin kusin. Tiden i Djursholm blev kort. Samma år som Hilma af Klint bosatte sig där dog hon efter skadorna orsakade av en trafikolycka.

Hilma af Klint lämnade efter sig över 1000 verk. Bilderna testamenterade hon till sin brorson. Enligt testamentet fick verken inte visas förrän 20 år efter hennes död. Men det dröjde ännu längre innan de ställdes ut. 1986, 42 år efter hennes död, visades Hilma af Klints verk på utställningen The Spiritual in Art. Abstract Painting 1890-1985 på Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Hilma af Klint är starkt förknippad med New Age-fenomenet antroposofi. Den som inte har problem med de religiösa (kristna) referenserna i hennes verk möter ett spännande konstnärskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar