söndag 18 mars 2012

Kosmisk television

Under ett par korta veckor i början av året visades på Russgatan i Malmö en smått fantastisk utställning om en "maskin" med rötterna i beatrörelsen kallad Dreamachine. Bakom utställningen stod ljusdesignern Ossian Ekman, och förutom originalet visade Ekman även egna varianter av den legendariska uppfinningen. Men principen var den samma: att med ljusets hjälp åstadkomma förändrade medvetandetillstånd.

Informationen om utställningen spreds endast via Facebook. Sannolikt var det därför en och annan potentiell besökare som aldrig fick höra talas om den. Men nu ges en ny chans att bekanta sig med det hypnotiska flimret från en Dreamachine. Den här gången är platsen Skissernas Museum i Lund, där en vidareutvecklad version av ett av verken från Russgatan visas.

Verket, som går under namnet a (alfa), för tankarna till en gigantisk tv av äldre snitt, och liksom Brion Gysins och Ian Sommervilles ursprungliga skapelse, är tanken att verket ska upplevas med slutna ögon. Men till skillnad från originalversionen ger denna maskin även ifrån sig ett pulserande ljud, vilket på ett effektivt och sinnrikt sätt samverkar med ljusflimret.

En av effekterna av Dreamachine är en känsla av att förlora den rumsliga orienteringen. I den bemärkelsen är upplevelsen besläktad med att vistas i en så kallad flyttank. Men vill man inte helt tappa taget om verkligheten kan man alltid greppa tag om de handtag som a (alfa) utrustats med.


Mer information om utställningen finns här.

Fotnot: a (alfa) är skapad av Ossian Ekman och Andreas Nilsson med ljud av Mikael Syréhn. Verket ingår i grupputställningen På besök som visas till den 13 maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar