onsdag 8 juli 2009

Tyst i media om censurering

SVT:s censurering av Lykke Li i programmet Sommaren med Lykke har gått obemärkt förbi i media. Tidningen Expressen utgör ett undantag. De har intervjuat Henrik Burman, producent för det censurerade programmet. "Det kändes inte rätt. Det är lite oproblematiserande och det var ett misstag av oss. Samtalet var lite grunt", säger Burman till Expressen om Lykke Lis droguttalande.

Det censurerade programmet väcker frågan om hur högt i tak - eller ska man säga lågt - det egentligen är på SVT. Enligt Expressens artikel medger Lykke Li i det stoppade programmet att hon tagit drogen ecstasy och att hon i samband med det känt lycka, men säger samtidigt att hon "inte skulle rekommendera det, för man blir helt olycklig också efteråt." Det är således knappast någon drogpropaganda som Lykke Li ägnar sig åt; uttalandet kommer från en ung människa som öppnar sig inför media och visar upp en personlig sida.Det skulle kunna tillhöra tusentals unga människor i Sverige. Ändå betraktas Lykke Lis droguttalande av Burman som "grunt". Vad skulle Lykke Li ha sagt i stället för att undvika censurering? Ska man diskutera droger i Sverige verkar detta endast accepteras om man starkt fördömer alla former av berusningsmedel, med undantag för alkohol.

Expressen lyckades inför artikeln få tag på Lykke Li. Hon kände då inte till att hennes droguttalande klippts bort och ville inte heller kommentera inslaget.


Läs Expressens artikel här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar