måndag 6 juli 2009

Lykke Li censurerad av SVT

På SVT-bloggen PSL, med musikjournalisten Per Sinding-Larsen i spetsen, kunde man i eftermiddags läsa att programmet Sommaren med Lykke har lyfts bort eftersom droger diskuteras "på ett något oproblematiskt sätt". Ingen vidare förklaring ges i inlägget.

"Är det SVT eller Lyke som har varit på er?" skriver en besökare i en kommentar. Projektledaren och producenten Henrik Burman svarar strax före elva på kvällen med följande: "Nej, Lykke har inte bett oss ta bort det, men i och med att resonemanget om droger är något oproblematiserat skulle serien kunna bryta mot SVTs sändningsavtal, vilket vi naturligtvis inte vill göra."

Burmans kommentar tydliggör det minimala utrymme en artist ges inom SVT:s ramar för att uttrycka "oproblematiserade" åsikter. Det som passerar genom kanalens filter tenderar därför att bli urvattnat, eftersom det som tillåts sägas präglas av en allmän rädsla för att närma sig komplicerade frågor. 


Läs inlägget och tillhörande kommentarer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar